Sản phẩm

Danh mục sản phẩm

LƯỠI CƯA VÒNG HỢP KIM STELLITE

Đơn giá : 0 VNĐ
Mã số : CDPROCUT-001BAND

Mô tả chi tiết

ALL KIND OF STELLITE BAND SAW STANDARD AND CUSTOMIZE SIZE.

 

Width – b [mm] Pitch – t [mm] Thickness- s [mm]
60 20 / 25 / 30 / 35/ 40 /45 /50 / 55 / 60 0,8
60 1,0
80 1,0
90 1,1
100 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,1
110 0,9 / 1,1 / 1,2
120 1,1 / 1,2
130 1,2
140 1,2
150 1,2
160 1,2 / 1,25
180 1,6
181 1,25 / 1,47
206 1,47
260 1,47 / 1,65
290 1,65

Bình luận