Sản phẩm

Danh mục sản phẩm

SPARE PARTS FOR SCARFING HOLDERS

Đơn giá : 0 VNĐ
Mã số :

PHỤ KIỆN CÁN DAO CNC: DAO TIỆN DAO PHAY, DAO CHUỐT ỐNG,  DOA LỖ, PHỤ KIỆN GỒM; VÍT VẶN INSERT, KẸP INSERT, CAM SIẾT INSERT, CHÌA VẶN, CARTRIDGE.

Mô tả chi tiết

Bình luận